Бетон от производителя

Home  /  Бетон от производителя

Наименование продукции Марка Цена, грн. За 1 м3

P1

B7,5P1F50 M100 450
B12,5P1F50 M150 480
B15,P1F50 M200 500
B20,P1F200W6 M250 550
B25,P1F200W6 M350 560
B30,P1F200W6 M400 590

P2

B7,5P2F50 M100 470
B12,5P2F50 M150 502
B15,P2F50 M200 520
B20,P2F200W6 M250 560
B25,P2F200W6 M350 592
B30,P2F200W6 M400 630

P3

B7,5P3F50 M100 470
B12,5P3F50 M150 500
B15,P3F50 M200 520
B20,P3F200W6 M250 572
B25,P3F200W6 M350 612
B30,P3F200W6 M400 650

P4

B7,5P4F50 M100 512
B12,5P4F50 M150 530
B15,P4F50 M200 570
B20,P4F200W6 M250 620
B25,P4F200W6 M350 640
B30,P4F200W6 M400 690